سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

 

۱۳ آبان
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی گرامی‌باد.

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد