سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

 

🌹 راه شهیدان ادامه دارد … 🌹

🌸 ۲۲ اسفند « روز بزرگداشت شهدا » گرامی‌باد 🌸

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد