سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

 

💠 ۶۰ درصد تصادفات در ۳۰ کیلومتری پایانی سفر رخ می دهد

#سلامت_همه_آفاق_در_سلامت_توست
#نوروزتان_سلامت

✔️ روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد