در مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) اسدآباد؛

کمیته کنترل عفونت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذيه تشکیل شد

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان قائم(عج)، کمیته کنترل عفونت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذيه بیمارستان قائم(عج)، برگزار گردید.

این کمیته با حضور رئیس ،مدير ، مدیر دفتر پرستاری، متخصص  داخلی، سوپروایزر  کنترل عفونت، کارشناس  بهداشت محیط، ،کارشناس  بهداشت حرفه‌ای، مسئول بهبود

كيفيت و سایر اعضای کمیته، روز سه شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷ در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.

در این جلسه روند اجرای مصوبات پیشین کمیته‌ها، موانع مربوط به آنها و همچنین مسائل و مشکلات موجود مطرح شد و بر این اساس تصمیمات زیر اتخاذ گردید؛

💎 كنترل عفونت؛

۱- مطرح شدن شاخص‌های کنترل عفونت ۳ ماهه سوم ۱۳۹۷

۲- مطرح شدن مقاومت آنتی بیوتیکی 3 ماهه سوم ۱۳۹۷ و تحلیل آن

💎 بهداشت محيط؛

۱- مشکلات مدیریت پسماند، رختشویخانه و CSR

💎 تغذيه؛

۱- پیگیری مشکلات آشپزخانه و مدیریت خدمات غذایی

۲- پیگیری دستور مشاوره توسط پزشکان متخصص جهت ۱۸ بیماری

💎 بهداشت حرفه‌ای

۱- پیگیری چاه ارت

۲- تهیه ۴ عدد کپسول اطفاءحریق