سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

 

در راستای استقرار نظام ارجاع الکترونیکی انجام شد؛

جلسه بررسی زیرساخت‌ها

 

دومین جلسه بررسی زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت استقرار نظام ارجاع الکترونیک در دفتر ریاست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، تشکیل شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این جلسه به ریاست دکتر یوسفی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و با حضور دکتر شفیقیان معاون درمان، دکتر نظری‌پویا معاون بهداشتی، مهران طاهر معاون فنی معاونت بهداشتی، امید بشیری فوکال پوینت نظام ارجاع دانشکده، مهندس مجتبی نجفی مسئول IT معاونت بهداشتی و سرکار خانم عبدالهی برگزار گردید.

دومین جلسه بررسی زیر ساخت‌های مورد نیاز جهت استقرار نظام ارجاع الکترونیکی با هدف استقرار نظام ارجاع در شهرستان اسدآباد، صورت گرفت.