سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

 

 

🔷 به مناسبت هفته جهانی ایدز برگزار شد؛

✔ برگزاری کلاس آموزشی HIV-AIDS جهت دانش آموزان دبیرستان شهید آزرمی

🔷 مدرس؛ کارشناس گروه مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی علی مرسلی