🔷 به مناسبت هفته جهانی ایدز برگزار شد؛

✔ برگزاری کلاس آموزشی HIV-AIDS جهت دانش آموزان دبیرستان شهید آزرمی

🔷 مدرس؛ کارشناس گروه مبارزه با بیماری‌های معاونت بهداشتی علی مرسلی