با سلام و احترام

 

با توجه به نامه مدیر کل امور فرآورده های طبیعی و سنتی و مکمل در خصوص مصوبه کمیسیون قانونی قیمت گذاری 23/11/1397 بدینوسیله قیمت سه گانه هر عدد داروی طبیعی وارداتی شرکت راسن درمان ،برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.

 

ردیف

نام دارو

شکل دارویی

بسته بندی

بهای فروش شرکت وارد کننده

بهای فروش پخش به داروخانه

بهای مصرف کننده

1

Colperamin

Capsule

قوطی 20 عددی (هر عدد)

23،715

26،087

30،000