پیام تبریک

پژوهشگران برتر دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد؛

 

🥇 آقای دکتر محمدجواد محمدی ( پژوهشگر برتر رتبه اول )

🥈 خانم سحر گراوندی ( پژوهشگر برتر رتبه دوم )

🥉 خانم دکتر فاطمه دارابی ( پژوهشگر برتر رتبه سوم )

 

بدینوسیله انتخاب شما را به عنوان پژوهشگران برتر دانشکده، بحضورتان تبریک و شاد باش عرض می‌نماییم.

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد