دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد جهت تکمیل ظرفیت نیروهای تحت پوشش شرکت ویدا گستر جوان در نظر دارد برای تامین نیروی فوریت های پزشکی در پایگاه های شهرستان اسدآباد و حومه براساس مجوز 8369/209/د مورخ 14/11/97 معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع وزارت متبوع تعداد محدودی افراد واجد شرایط را با انجام مصاحبه تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت شرکتی به شرح پیوست این اگهی بکارگیری نماید، لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید ضمن مطالعه شرایط تعیین شده  نسبت به تحویل مدارک خواسته شده حداکثر تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 27/11/97 اقدام نمایند.

فایل راهنما دانلود فایل
فرم ثبت نام دانلود فایل