در راستای بررسی ارائه خدمات و پایش عملکرد کارکنان انجام شد؛

 بازدید سرزده دکتر یوسفی رئیس دانشکده، دکتر حیدری معاون توسعه و دکتر نظری‌پویا معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد از خانه بهداشت روستای دهنو

✔️ ۲۰ اسفند ۱۳۹۷