قبلیقبلی
بعدیبعدی
Full screenExit full screen
Slider

به گزارش وبدا-اسدآباد، کمیته مشاغل دانشکده علوم پزشکی اسدآباد به ریاست دکتر یوسفی رئیس محترم دانشکده برگزار شد.

در این جلسه دکتر حیدری معاون توسعه، دکتر نظری‌پویا معاون امور بهداشتی، حسن کرمی‌پایدار رئیس دفتر حوزه ریاست، مصطفی هوشمندی رئیس اداره منابع انسانی و خانم‌ها؛ حبیبی و محمودی حضور داشتند.

در این کمیته، درخواست‌های پیشنهادی ارسالی از معاونت‌های تابعه دانشکده مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.