فضا سازی و سیاهپوش کردن فضای معاونت آموزش، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی به مناسبت فرارسیدن ماه محرم حسینی با مشارکت بسیج دانشجویی و امور فرهنگی