در معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی برگزار گردید:

" برگزاری کمیته نقل و انتقالات دانشجویان "

کمیته نقل و انتقالات دانشجویان به ریاست دکتر عادلی معاون آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی و با حضور دکتر دارابی مدیر آموزش و تحقیقات ، خانم محمدی مدیر گروه پرستاری و اقای کریمی کارشناس مسئول آموزش دانشکده تشکیل شد.

به گزارش پایگاه خبری مفدا - اسدآباد در این جلسه در مورد مهمانی و انتقالی دانشجویانی که در سامانه نقل و انتقالات ثبت نام نموده اند بررسی و تصمیم گیری گردید.

همچنین در ادامه جلسه نیز با توجه به نزدیکی ایام امتحانات پایان ترم دانشجویان برنامه ریزی لازم در جهت برگزاری هر چه بهتر امتحانات صورت گرفت.