سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

پاسخگویی شبانه روزی از طریق سامانه شکایات مردمی بهداشت 190 و شماره تلفن معاونت بهداشتی 081-33115913

#دانشکده_علوم_پزشکی_اسدآباد
#سلامت_همه_آفاق_در_سلامت_توست
#نوروزتان_سلامت