سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

طرح سلامت نوروزی در حوزه بهداشت از تاریخ ۲۰ اسفند و در مابقی حوزه‌های دانشکده از ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۷ آغاز شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، گزارش طرح سلامت نوروزی سال ۱۳۹۸ معاونت‌های دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به شرح ذیل اعلام می‌گردد؛

❇️ بهداشت؛

💠 تعداد کل بازرسی انجام شده: ۵۷۰ مورد
💠 تعداد معرفی به مراجع قضایی: ۱۶ مورد
💠 تعداد مراکز تعطیل شده: ۴ مورد
💠 تعداد کلرسنجی انجام شده:۳۹۳ مورد
💠 مقدار مواد غذایی معدوم شده: ۲۷۷/۷۵۰ کیلوگرم
💠 تعداد سنجش با دستگاه‌های پرتابل:۳۸۳ مورد
💠 بازدید مشترک با ادارات: ۱۶ مورد
💠 تعداد گزارشات مردمی به سامانه ۱۹۰: ۸ مورد

❇️ درمان؛

💠 تعداد خدمت ارائه شده در بیمارستان: ۲۷۰۰۰ خدمت
💠 تعداد ویزیت اورژانس: ۱۳۰۰۰ مورد
💠 تعداد مراجعین به اورژانس: ۱۱۵۳۱ نفر
💠 تعداد اعمال جراحی: ۷۵ مورد
💠 تعداد مراجعین به آزمایشگاه: ۱۵۳۳ مورد
💠 تعداد مراجعین به تصویربرداری: ۶۷۷ مورد
💠 تعداد بیماران بستری در بخش‌ها: ۴۴۶ مورد
💠 تعداد بیماران بستری در بخش‌های ویژه: ۸۳ مورد
💠 تعداد مراجعین به کلینیک تخصصی: ۶۳۰ مورد
💠 تعداد مراجعین به اورژانس دندانپزشکی: ۱۵۸ مورد

❇️ فوریت‌های پیش‌بیمارستانی؛

💠 تعداد ماموریت شهری: ۹۰ مورد
💠 تعداد ماموریت جاده‌ای: ۵۹ مورد
💠 تعداد ماموریت تصادفی: ۳۵ مورد
💠 تعداد مصدومان تصادفی: ۶۴ نفر
💠 تعداد مصدومان غیرتصادفی: ۱۱۴ نفر
💠 تعداد فوتی تصادفی: -
💠 تعداد فوتی غیرتصادفی: ۳ نفر

❇️ غذا و دارو؛

💠 تعداد بازدید از عطاری‌ها و مراکز آرایشی و بهداشتی: ۱۰ مورد
💠 تعداد بازدید از داروخانه‌ها: ۱۵ مورد
💠 تعداد بازدید از کارخانجات و کارگاه‌های تولید مواد غذایی: ۳ مورد