مسئول بخش

نام و نام خانوادگی: علیرضا دلیان

تحصیلات: کارشناسی ارشد پرستاری

سمت مورد تصدی: مسئول بخش ای سی یو

پزشکان متخصص : ‌11نفر

تعداد تخت فعال : 4تخت

تلفن داخی بخش : 299

ساعات ملاقات : پشت شيشه 15 الي 16

 

شرح مختصر از فعالیتهای بخش :

ویزیت بیماران بستری بطور روزانه توسط متخصص بيهوشي وپزشك معالج مربوطه

تحویل بیماران از سیفت قبل بر اساس کاردکس و حضور در بالای سربیمار

چک کردن کارت دارویی و برگه درخواست آزمایشات - مشاوره بیماران

پی گیری و گرفتن جواب آزمایشات و درخواست وسایل مورد نظر

نوشتن برنامه هفتگی پرسنل