اعضاء ستاد

رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد : آقای دکتر فرید یوسفی

قائم مقام رئیس دانشگاه در امور برنامه ریزی:

مدیر پایش برنامه عملیاتی دانشکده : خانم مریم زمانی

 

اسامی مسئولان پایش برنامه عملیاتی دانشکده به تفکیک معاونت ها/ حوزه های تخصصی:

 

ردیف

معاونت/ حوزه تخصصی

مسئول یا مسئولین پایش

1

بهداشت

آقای فرهاد چگینی

2

درمان

آقای امید علی کریمی  

3

غذا و دارو

خانم نسیم صفری

4

آموزش

آقای وحید احمدی پناه

5

تحقیقات و فناوری

دکتر  لیلا نجفی

آقای وحید احمدی پناه

6

فرهنگی و دانشجویی

آقای ابراهیم قادری

آقای وحید احمدی پناه

7

پرستاری

خانم نرگس قادری احسان پور

8

طب سنتی

آقای  امید علی کریمی

خانم  مریم زمانی

9

مشارکت ها اجتماعی

خانم  فاطمه قبادی 

10

توسعه مدیریت و منابع

آقای مصطفی هوشمندی

11

آمار و فناوری اطلاعات

خانم مریم زمانی

12

اورژانس

آقای امیر قبادی 

13

پدافند غیر عامل

آقای امیر قبادی 

14

روابط عمومی

آقای حسین سلیمانی

15

تحول سلامت

خانم مژگان قره باغی

 آقای  امید علی کریمی