به گزارش روابط عمومی بیمارستان حضرت قائم(عج)، کمیته بحران و بلایا در محل دفتر ریاست بیمارستان به ریاست دکترتوتونچی رئیس بیمارستان و با حضور اعضای کمیته برگزار گردید.

◀️ در ابتدا جلسه، مصوبات کمیته قبلی مورد بررسی قرار گرفت و مشکلات موجود بررسی شد و مصوباتی جهت بهبود وضعیت فعلی تصویب و مقرر گردید تا در کمیته بعدی، مسئول کمیته گزارش تحقق مصوبات را ارائه نماید.

👈 کمیته بحران و بلایا از کمیته‌های بیمارستانی است که به صورت ماهیانه برگزار می‌گردد.

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران