به ریاست دکتر صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی اسدآباد؛

💠 کمیته بهداشت محیط و حرفه‌ای بیمارستان حضرت قائم(عج) تشکیل شد

🔺 به گزارش وبدا-اسدآباد، کمیته بهداشت محیط و حرفه‌ای بیمارستان حضرت قائم(عج) به ریاست دکتر صالحی و با حضور؛ مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست، سعید ضحاکی مدیر بیمارستان و سایر اعضای این کمیته برگزار شد.

◀️ در این جلسه ضمن بررسی و پیگیری مصوبات جلسات قبل، تصمیماتی در خصوص خرید تجهیزات مورد نیاز واحد بهداشت محیط، انجام تعمیرات، پیگیری فرآیند معاینات شغلی کارکنان و استمرار برگزاری آموزش‌های ضمن خدمت کارکنان اتخاذ گردید.

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران