عصر امروز دکتر ایرج صالحی رئیس دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد به اتفاق اسلامعلی مولوی معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی، دکتر عفت پناه معاون آموزش تحقیقات و فرهنگی دانشجویی و مهندس نجفی رئیس دفتر حوزه ریاست از میزان پیشرفت پروژه طرح توسعه بخش I.C.U بیمارستان حضرت قائم(عج) بازدید به عمل آوردند

پویش #ره_سلامت
#من_ماسک_میزنم 😷
#هرخانه_یک_پایگاه_سلامت

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران