تاریخچه

دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سال 1390 در راستای توسعه علمی کشور با هدف تربیت نیروهای متخصص در راستای حل مسائل جامعه و پذیرش دانشجو در رشته های کارشناسی پرستاری ، بهداشت عمومی و کاردانی فوریت های پزشکی در شهرستان اسدآباد تاسیس شد. این واحد آموزشی از بهمن ماه 1395 با تجربه ای چند ساله همراه بودن اعضاء هیئت علمی کارآمد و پرتوان و نیروی انسانی و متعهد و ارزشی  فعالیت خود را به صورت مستقل ادامه می دهد و سعی دارد دانشجویانی متعهد و کارآمد تربیت کند که بتوانند در بخش های مختلف بهداشتی درمانی کشور ایفای خدمت نمایند. همچنین امیدوار است ، با فراهم نمودن امکانات وزیر ساخت های لازم در آینده نزدیک شاهد گسترشهمه جتنبه خود در بخش های مختلف باشد.

 رسالت دانشكده

تربيت نيروي انساني آگاه كه با كسب توانايي هاي حرفه اي و بهره مندي از دانش و تكنولوژي روز، خدمات مورد نياز را در بالاترين سطح استاندارد براي حفظ و تامين سطح سلامت بيمار و جامعه ارائه دهند. همچنين ارتقاي سطح دانش پيراپزشكي از طريق فرايند يادگيري دانشجويان، افزايش سطح فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و بهره مند ساختن جامعه از نتايج فعاليت هاي آموزشي و تحقيقاتي و خدماتي .

 

دورنماي دانشكده

ما عزم آن داريم كه رتبه دانشكده پيراپزشكي را به عنوان يكي از موفق ترين و معتبرترين دانشكده هاي پيراپزشكي در زمينه تربيت نيروهاي متعهد و متخصص در كشور ارتقا داده و در توليد علوم و ارائه آموزشهاي تخصصي، كاربردي ، حرفه اي و مهارتي، كيفيت، خلاقيت و مسئوليت را اصل قرار دهيم.

 

 ارزشهاي دانشكده

دانشكده پيراپزشكي در راستاي تحقق رسالت خويش خود را متعهد به حفظ ارزشهاي ذيل مي داند:

1- دانش محوري

2- نو آوري در ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي

3- حفظ موازين و ارزشهاي اخلاقي و اسلامي

4- حفاظت از كرامت انساني

5- رعايت نظم و انضباط در عرصه خدمات آموزشي و پژوهشي

6- عدالت محوري در برخورد با دانشجويان و ارائه خدمات

7- هماهنگي و انسجام در انجام وظائف

8- استمرار در بهبود كيفيت آموزش و پژوهش

 

گروه هاي آموزشي

کارشناسی پرستاری

کارشناسی بهداشت عمومی

کاردانی فوریت های پزشکی