به همت گروه بهداشت خانواده برگزارشد؛

"کارگاه آموزشی مراقبت سالمندان"

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

کارگاه آموزشی مراقبت سالمندان با امتیاز باز آموزی ویژه پزشکان عمومی به همت

گروه سلامت خانواده معاونت بهداشتی و با تدریس دکتر شکوری PHD تغذیه،

دکتر صیاد منش متخصص قلب و خانم دکتر سبزه‌ای متخصص روانپزشک در سالن

کنفرانس معاونت بهداشت برگزار شد.