دکتر نظری پویا معاون بهداشتی دانشکده بر اساس آخرین رتبه بندی و نامه وزارت متبوع، خبر داد؛

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداظت شهرستان اسداباد

معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در میزان رشد در شاخص رضایتمندی، در سطح کشور

و بین همه دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، بهترین عملکرد را داشته است. 

 روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد این موفقیت بزرگ را به همکاران خدوم معاونت بهداشتی و

همه کارکنان ستادی و محیطی این معاونت، تبریک عرض می‌نماید .