برگزاری کارگاه آموزشی HIV-AIDS

 

به گزارش روابط عمومی معاونت بهداشتی و مرکز بهداشت شهرستان اسدآباد،

کارگاه آموزشی HIV-AIDS جهت راننده‌های درون شهری و برون شهری شهرستان اسدآباد

برگزار شد.

این کارگاه با تدریس علی مرسلی کارشناس ایدز شهرستان و با همکاری هاتفی مسئول

انجمن صنفی رانندگان شهرستان اسدآباد تشکیل گردید.