معرفی مرکز

آدرس: شهر آجین - انتهای بلوار امام علی (ره) – جنب بخشداری

شماره تماس: 33582254 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر سمیرا نظری ) 2- مامایی 3- خانواده 4- مبارزه با بیماریها 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان