دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مرکز

آدرس: شهر آجین - انتهای بلوار امام علی (ره) – جنب بخشداری

شماره تماس: 33582254 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر زهرا قربانی چروشی) 2- مامایی (مریم محمودی)3- کارشناس بهداشت خانواده(زهرا مولایی) 4- مبارزه با بیماریها (هادی کامران) 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای(معصومه محمودی) 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان