معرفی مرکز

آدرس: میدان امام خمینی (ره) - طبقه همکف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

شماره تماس: 33122966 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر اصغر طاهری) 2- مامایی 3- خانواده 4- مبارزه با بیماریها 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان