دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مرکز

آدرس: میدان امام خمینی (ره) - طبقه همکف معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد

شماره تماس: 33122966 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر اصغر طاهری) 2- مامایی(مریم بیگلری) 3- کارشناس بهداشت خانواده(سنجر قبادی ) 4-کارشناس مبارزه با بیماریها (ابوذر گودینی) 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای (شهرام رحیمی) 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان