دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مرکز

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) – جنب پارک شهید رجایی

شماره تماس: 33132866 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکترمهری مهربانی ) 2- مامایی ( معصومه محرابی)3- کارشناس بهداشت خانواده( اکرم محبوبی راد) 4- مبارزه با بیماریها ( هادی کامران)5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای(شقایق امیدی) 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان 11- دندانپزشکی