معرفی مرکز

آدرس: خیابان امام خمینی (ره) – جنب پارک شهید رجایی

شماره تماس: 33132866 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر سمیه مهدوی ) 2- مامایی 3- خانواده 4- مبارزه با بیماریها 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان 11- دندانپزشکی ( دکتر حسام شاهرخی – دکتر کامران حضرتی – دکتر صفری )