دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مرکز

آدرس: بلوار 22 بهمن – ساختمان سابق بیمارستان امیر المومنین (ع)

شماره تماس: 33136610 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر مهران حاجیلو ) 2- مامایی( فاطمه محرابی) 3- کارشناس بهداشت خانواده(نسترن خدابنده لو) 4- مبارزه با بیماریها ( مجتبی زارع)5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای(علی سلگی) 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان