معرفی مرکز

آدرس: بلوار 22 بهمن – ساختمان سابق بیمارستان امیر المومنین (ع)

شماره تماس: 33136610 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر پانیذ میهن دوست ) 2- مامایی 3- خانواده 4- مبارزه با بیماریها 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان