دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

معرفی مرکز

آدرس: چهار راه شهید خلبان رضا صادقی – بلوار جانبازان – جنب هنرستان کارودانش شهید حاج حسین همدانی

شماره تماس: 33122011 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر محمد خیری ) 2- مامایی ( شهلا فرخشه) 3- کارشناس بهداشت خانواده ( لیلا نظری) 4- کارشناس مبارزه با بیماریها (وحید صبوری)5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای(مصطفی شمس) 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان 11- دندانپزشکی