معرفی مرکز

آدرس: چهار راه شهید خلبان رضا صادقی – بلوار جانبازان – جنب هنرستان کارودانش شهید حاج حسین همدانی

شماره تماس: 33122011 -081

لیست خدمات: 1- پزشک ( دکتر محمد خیری ) 2- مامایی 3- خانواده 4- مبارزه با بیماریها 5- دارویی 6- واکسیناسیون 7- بهداشت محیط و حرفه ای 8- پذیرش 9- تغذیه 10- سلامت و روان 11- دندانپزشکی ( دکتر احمد علی نجفی )