دستورالعمل های مرتبط با اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها

 آیین نامه ها و دستورالعملهای مربوط به آیین نامه اداری استخدامی اعضای هیأت علمی دانلود فایل
 دستورالعمل اجرايي جذب و تبديل وضعيت استخدامي اعضاي هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي دانلود فایل
 دستورالعمل ماده 5 آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیأت علمی دانشگاه ها دانلود فایل
 دستورالعمل نحوه محاسبه حق التدريس و معادلسازي فعاليتهاي اعضاي هيات علمي دانلود فایل

دستورالعمل های مرتبط با اعضاي غیر هيأت علمي دانشگاه‌ها

دستورالعمل اجرايي  نظام  آموزش کارمندان دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی استخدام و بكارگيري نيروي انساني مورد نياز به صورت پيماني، قرارداد کار معین دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان  پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی دانلود فایل
دستورالعمل نحوه تعيين حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده مديريت و سرپرستي، فوق‌العاده ايثارگري، ... دانلود فایل
 اصلاحیه دستورالعمل نحوه تعیین فوق‌العاده جذب دانلود فایل
 دستورالعمل اعطای مأموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی دانلود فایل
 دستورالعمل اجرایی ورود به خدمت موضوع ماده ۲۴ آئين نامه اداري،استخدامي و تشكيلاتي كارمندان غير هیأت علمي دانلود فایل
 دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی ، استعلاجي ، مراقبت و شيردهي و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی دانلود فایل
 دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل دانلود فایل
 دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیرهیات علمی دانلود فایل
دستورالعمل مرتبط با اصلاح رسته های اداری و مالی ، آموزشی و فرهنگی و بهداشتی و درمانی دانلود فایل

دستورالعمل های جدید مرتبط با اعضاي غیر هيأت علمي دانشگاه‌ها

 دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز دانلود فایل
 دستورالعمل‏ پرداخت حق اشعه دانلود فایل
 دستورالعمل‏ پرداخت حق فنی دانلود فایل
 دستورالعمل‏ پرداخت محرومیت از مطب دانلود فایل
 دستورالعمل رفاهی کارکنان غیر هیات علمی دانلود فایل
دستورالعمل فوق العاده سختی کار دانلود فایل
دستورالعمل موضوع ماده ۱۳ آیین‏نامه اجرایی قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی-ماده ۳۳ آیین نامه استخدامی غیرهیات علمی دانلود فایل

سایر دستورالعمل ها

دستورالعملهای مربوط به آیین نامه مالی و معاملاتی دانلود فایل
دستورالعمل اجرایی اداره بیمارستانها به صورت هیأت امنایی دانلود فایل