اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده برگزار کرد؛

کارگاه آموزشی و توجیهی اتوماسیون اداری

 

کارگاه آموزشی و توجیهی اتوماسیون اداری جهت گروه بهورزان در روزهای سه‌شنبه ۶ آذر و پنج‌شنبه ۸ آذرماه ۱۳۹۷ به همت اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، مدرس این دوره از کارگاه ۲ روزه، سروش عافیتی رئیس این اداره بود.

بازآموزی کار با اتوماسیون اداری، رفع ایرادات گزارش شده، پرسش و پاسخ در این زمینه و مهارت‌های کارکردن با اتوماسیون اداری از مباحث آموزشی این کارگاه بود.

کلیه بهورزان شاغل در دانشکده در دو گروه مجزا و طی دو روز در این کارگاه حضور داشتند.