کلاس آموزشی فتوشاپ ۱ ویژه کارشناسان اداره آمار و فناوری اطلاعات دانشکده علوم پزشکی اسدآباد در سالن جلسات برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کلاس آموزشی با تدریس خانم مهندس قاسمی از کارشناسان این اداره و با هماهنگی مسئول آموزش دانشکده در سالن جلسات ستاد مرکزی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد تشکیل گردید.

هدف از این سری کلاس‌های آموزشی، توانمندسازی و بازآموزی کارشناسان حوزه فاوای دانشکده، عنوان شده است.