معرفی مسئول واحد

نام ونام خانوادگی: صادق فرجی

مدرک: کارشناس ارشد پرستاری داخلی جراحی

سمت مورد تصدی: کارشناس درمان بیماریهای معاونت درمان

 

سوابق تحصیلی:

کاردانی اتاق عمل سال 1373

کارشناسی پرستاری 1383

کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی 1393

 

سوابق کاری:

پیام آور بهداشت اتاق عمل بیمارستان امیرالمومنین(ع) شهرستان اسدآباد ازسال1376 تا1379

بیمارستان شهید چمران شهرستان کنگاور از سال 1380 تا1381

تکنسین فوریتهای پزشکی شهرستان کنگاور از سال1381تا1383

مسئول بحران شبکه بهداشت و فوریتهای پزشکی اسدآباد 1385تا 1387

مربی دانشجویی دانشجویان فوریتهای پزشکی دوره اول و دوم دانشکده اسدآباد

مربی دانشجویی دانشجویان دوره اول پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

مربی دانشجویی دانشجویان فوریتهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی همدان 1394

مربی دانشجویی دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی همدان سال 1394 و 1395

تکنسین فوریتهای پزشکی شهرستان اسدآباد از سال 1383 تا 1397

کارشناس درمان بیماریهای معاونت درمان سال 1397

 

معرفی واحد:

بیماریهای خاص به جمعی از بیماریها اطلاق میشود که صعب العلاج بوده، نیاز به درمان مادام العمر دارد و لازم است که تحت مراقبتهای خاص باشد، لذا در همین راستا لزوم حمایت همه جانبه را می طلبد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیماران با نارسائی مزمن کلیه، همودیالیز، دیالیز صفاقی، هموفیلی، تالاسمی، بیماران پیوند شده و ام اس را به عنوان بیماریهای خاص تعریف کرده است. تعدادی از بیماریها از جمله سرطان، دیابت، انواع میوپاتیها، اسکلولیوزپیشرفته، صرع مقاوم به درمان، هپاتیت مقاوم به درمان، سلیاک، بیماری پروانه ای، بیماریهای متابولیکی و... را به عنوان بیماریهای صعب العلاج مشخص نموده است. بیماران خاص بر اساس دستوالعمل ویژه ابلاغی از سوی وزارت محترم متبوعه در مراکز دولتی، دانشگاهی و با پوشش بیمه ای خاص از امکانات تشخیصی، درمانی مراکز مربوطه و با فرانشیز رایگان و بر اساس دستورالعمل سالانه، خدمات دریافت می نمایند. در سایر بیماران نیز بر اساس بسته حمایتی تعریفی از سوی معاونت محترم سلامت وزارت متبوعه رفتار میگردد.