برای دیدن و دریافت متن بیانیه گام دوم انقلاب روی عکس روبرو کلیک نمایید

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران