در راستای اجرای بیانیه گام دوم انقلاب تشکیل شد؛

"اولین کمیته اخلاق حرفه‌ای"

به گزارش وبدا-اسدآباد، اولین کمیته اخلاق حرفه‌ای در راستای بیانیه گام دوم انقلاب در ستاد دانشکده به ریاست کامران تشکینی مدیر حراست دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار شد.

این جلسه با حضور رئیس و مدیر بیمارستان، مدیران ستادی و نمایندگان معاونت‌های دانشکده در سالن جلسات ستاد دانشکده و ذیل ستاد بیانیه گام دوم انقلاب تشکیل گردید.

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران