? با توجه به اهميت سلامت مادر و نوزاد كه از مقوله‌های بهداشتی-درمانی مهم در كشور و دنيا می‌باشد، بخش پريناتالوژی، نوزادان و مركز تحقيقات بيماری‌های مادر و جنين دانشگاه علوم پزشكی شيراز درصدد است كه جهت ارتقای آموزشی سلامت نوزاد و مادر با همكاری انجمن پريناتالوژی كشور، "اولين كنگره بين‌المللی پريناتالوژی و هفتمين كنگره سراسری پريناتالوژی و نئوناتالوژی" را در مجتمع رفاهی دانشگاه شيراز از تاريخ ۲۷ تا ۳۰ فروردين ماه ۱۳۹۸ برگزار كند.

◀️ جهت اطلاعات بیشتر، پوستر را مشاهده نمائید.