دوشنبه 8 آذر 1400 | Monday 29 November 2021

? کنگره "چالش‌ها حین جراحی در تروما و ارتوپدی" منطقه شمال کشور

? ۶ تا ۸ تیرماه ۱۳۹۸

? دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین