? کنگره "چالش‌ها حین جراحی در تروما و ارتوپدی" منطقه شمال کشور

? ۶ تا ۸ تیرماه ۱۳۹۸

? دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 

پوستر دست اوردهای پزشکی چهل سالگی انقلاب اسلامی ایران