👈 کنگره "چالش‌ها حین جراحی در تروما و ارتوپدی" منطقه شمال کشور

🔹 ۶ تا ۸ تیرماه ۱۳۹۸

🔹 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین