? این همایش به همت وزارت بهداشت، درمان، آموزش علوم پزشکی، معاونت آموزشی و مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از ۲۷ لغایت ۲۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ در مرکز بین المللی همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران برگزار می‌شود.

? گفتنی است؛ مهلت ارسال خلاصه مقالات جهت شرکت در این همایش تا پایان روز ۱۹ آذرماه ۱۳۹۸ تمدید شد.

✔️ برای ارسال خلاصه مقاله روی آدرس:
http://ichpe.org/portal/login
کلیک کنید.