بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و دوازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری با محور "تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی" از تاریخ ۱۱ لغایت ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در مرکز بین المللی همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می گردد.

 

 

جشنواره آموزشی شهید مطهری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با هدف معرفی و تجلیل از فرآیندهای آموزشی برتر دانشگاهی و کشوری و نیز ترویج نوآوری، ابداع و معرفی فرآیندهای جدید به منظور ارتقای آموزش عالی علوم پزشکی به صورت سالانه برگزار می­‌گردد.

زمان های مهم بیستمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی به شرح ذیل است:

پایان مهلت ارسال خلاصه مقاله: لغایت ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۷

پایان مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه: ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۷

زمان اعلام نتیجه داوریاسفند ماه ۱۳۹۷

آدرس وب سایت بیستمین همایش: http://meduc20.behdasht.gov.ir