کارگاه آموزشی یک‌روزه در مورخ پنج‌شنبه ۱۳۹۷/۰۸/۲۴ از ساعت ۸ تا ۱۳:۳۰ با عنوان ارتقاء سطح آگاهی جامعه پزشکی (با محوریت تجویز منطقی) در سالن جلسات واقع در ستاد دانشکده علوم پزشکی اسدآباد برگزار می گردد.

از داروسازان و پزشکان علاقه‌مند دعوت بعمل می آید جهت ثبت نام به سایت آموزش مداوم دانشکده به آدرس؛


http://asadabad.ircme.ir


مراجعه نمایند.

 

مدرسین؛ ??

↩سرکار خانم دکتر عطایی
↩جناب آقای دکتر علمی