همایش منطقه‌ای آموزش به بیمار کلان منطقه ۳ آمایشی کشور با رویکرد:

خودمراقبتی در مدد جویان و مراقبت در منزل

 

به گزارش وبدا-اسدآباد، همایش منطقه‌ای آموزش به بیمار کلان منطقه ۳ آمایشی کشور با رویکرد خودمراقبتی در مدد جویان و مراقبت در منزل به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برگزار شد.

دکتر حضرتی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این همایش گفت؛

?آموزش به بیمار از مهمترین وظایف پرستار است تا از این طریق هر فرد با خود مراقبتی به بیماری مبتلا نشود و اگر هم بیمار شد ، مدت بیماری کوتاهی داشته باشند

?یکی از شعارهای اصلی وزارت بهداشت خود مراقبتی است و هم اکنون حدود ۱۵۱ هزار پرستار در سطح کشور داریم که مسئله آموزش به بیمار توسط آنان در برنامه وزارت بهداشت است .

? با توجه به رشد جمعیت سالمندی، افزایش هزینه های درمان و رشد بیماریهای غیر واگیر ، آموزش به بیمار بسیار حائز اهمیت است

?مسئله کمبود پرستار بسیار مهم است و تا زمانی که این مشکل حل نشود نمی توانیم انتظار داشته باشیم آموزش به بیمار کیفیت مطلوب داشته باشد

خانم ها: قادری مدیر پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، دلفانی سوپروایز آموزشی و آموزش به بیمار و مرادیان کارشناس ایمنی و کنترل عفونت دفتر پرستاری در این همایش حضور داشتند.

✔️ ۲۸ آذر ۱۳۹۷