به منظور توانمندسازی کارشناسان حوزه روابط عمومی برگزار شد؛

کارگاه آموزشی "خبر نویسی"

 

کارگاه آموزشی خبرنویسی جهت کارشناسان و رابطین حوزه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کارگاه به منظور توانمندسازی کارشناسان و رابطین حوزه روابط عمومی دانشکده و معاونت‌های تابعه در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار گردید.

گفتنی است حسین سلیمانی مسئول روابط عمومی دانشکده، مدرس این کارگاه یک‌روزه بود.