به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است؛

کارگاه توانمندسازی کارشناسان شاغل در روابط عمومی

 

کارگاه توانمندسازی کارشناسان شاغل در روابط عمومی‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری می‌باشد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، در این کارگاه دو روزه مباحثی پیرامون آموزش عکاسی، فیلم برداری و ساخت کلیپ به شاغلین و کارشناسان حوزه روابط عمومی دانشگاه‌های علوم پزشکی، بیان می‌شود.

در این کارگاه که در روزهای نهم و دهم آذرماه در دانشگاه علوم پزشکی تهران در حال برگزاری است، حسین امیدی رابط روابط عمومی معاونت بهداشتی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، حضور دارد.