به منظور توانمندسازی کارشناسان حوزه روابط عمومی برگزار شد؛

کارگاه آموزشی "یادداشت‌های خبری"


کارگاه آموزشی یادداشت‌های خبری جهت کارشناسان و رابطین حوزه روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد، برگزار شد.

به گزارش وبدا-اسدآباد، این کارگاه به منظور توانمندسازی کارشناسان و رابطین حوزه روابط عمومی دانشکده و معاونت‌های تابعه در سالن جلسات ستاد دانشکده برگزار گردید.

گفتنی است این کارگاه، دومین کارگاه برگزار شده در دانشکده علوم پزشکی اسدآباد با تدریس حسین سلیمانی مدیر روابط عمومی دانشکده می‌باشد.