بسمه تعالی

  

حمد و ثنای خداوند که برترین نعمت که همانا سلامتی است را به ما ارزانی داشته و بر ماست که در حفظ وارتقاء آن کوشا باشیم.

خدای را شاکریم که با تلاش و پیگیری حوزه مشارکت های اجتماعی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد و فرمانداری شهرستان اسدآباد این رویداد به وقوع پیوست و اولین مجمع سلامت شهرستان با حضور نماینده محترم وزارت بهداشت و فرماندار محترم شهرستان اسدآباد، کلیه مدیران و مسئولین محترم دستگاههای دولتی و خصوصی، سازماهای مردم نهاد و خیرین سلامت در تاریخ 17/04/13۹۷ برگزارگردید.

شرکت کنندگان در این مجمع اتفاق نظر دارند که سلامت یک هدف اجتماعی و از جمله اولویت های مهم کشور است و اهمیت و اولویت سلامت در قانون اساسی کشور، سیاست‌های ابلاغی سلامت از سوی مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه و سند حقوق شهروندی، به خوبی تبیین گردیده است.

نقش مؤثر عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و فرهنگی بر سلامت، بیانگر این واقعیت است که جلب مشارکت مؤثر گروه‌های مختلف مردم و همه بخش‌های جامعه، از مرحله تعیین مشکل در سطح محلی تا پیشنهاد راه حل، اجرا و ارزشیابی برنامه‌های ارتقای سلامت، در سطح استانی و ملی، امری اجتناب ناپذیر است. لذا نظام مدیریت سلامت کشور، باید تفویض اختیار و مسئولیت به مردم در حوزه سلامت را در اولویت قرار دهد و تشکیل مجمع شهرستانی و استانی سلامت، و به تبع آن تشکیل مجمع ملی سلامت، گامی ارزشمند در تبلور این رویکرد ملی می‌باشد.

با توجه به اهمیت راه اندازی و تشکیل محلات سلامت محور، در راستای تحقق سلامت جامعه، همکاری و همدلی کلیه دستگاه های اجرایی و انجمن ها و سمن ها و کلیه افراد جامعه مورد تأکید این مجمع می باشد.

در راه رسیدن به جامعه ای سالم نیازمند مشارکت همگانی برای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت جامعه هستیم و الزامی است که همه دستگاهها و سازمانها تلاش نمایند تا اولویت های زیر که از اساسی ترین اصول سلامتی منطقه می باشد اجرا و نهادینه گردد:

اولویتها:

۱- تدوین برنامه جامع سلامت شهرستان و تعیین نقش و وظایف هر سازمان و نهاد در آن

۲ -راه اندازی کانون های سلامت محله

۳- بهره گیری از حداکثر توان و ظرفیت تمامی دستگاه های اجرایی جهت پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیر واگیر

4- همکاری نهادها و ارگانها در پیشرفت فیزیکی پروژه معاونت آموزشی و دانشکده پرستاری دانشکده علوم پزشکی اسدآباد

5- همکاری در جهت استقرار سند ملی تغذیه

۷- صیانت از محیط زیست

۸-رسیدگی به مسئله فرسودگی تاسیسات آبرسانی و مشکلات آب روستایی

۹- ساماندهی ورفع مشکلات مربوط به فاضلاب شهری

۱۰-ایجاد زمینه های شادی و نشاط اجتماعی با اجرای برنامه های فرهنگی،ورزشی و…

۱۱-ارتقاء سلامت روان جامعه و مدیریت پیشگیری و کاهش رفتارهای پرخطر و خشونت خانگی

۱۲- برنامه ریزی به منظور ساماندهی و کاهش حوادث ترافیکی در شهرستان

 

مسئولیت اجرای هربند به عهده ادارات وسازمانهای مرتبط بوده و مسئولیت نظارت برحسن اجرای این بیانیه به

عهده کمیته ارزیابی و نظارتی است که در فرمانداری تشکیل می گردد.

 

مجمع سلامت شهرستان اسدآباد با استفاده از ظرفیت دستگاه های اداری موثر بر امر سلامت، تشکل های غیر دولتی، بخش عمومی، شخصیت های متخصص(Expert)، خیرین امر سلامت و … به عنوان شرکای سلامت تشکیل می گردد و انتظار می رود با برگزاری اثر بخش مجمع سلامت شهرستان و بهره مندی از مشارکت ارزشمند ذی نفعان حقیقی و حقوقی و با یاری خداوند متعال به هدف راهبردی ارتقاء سلامت منطقه دست یابیم.

 

 

17 تیرماه 1397