سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

در مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) اسدآباد؛

کمیته کنترل عفونت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذيه تشکیل شد

 

به گزارش روابط عمومی بیمارستان قائم(عج)، کمیته کنترل عفونت، بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و تغذيه بیمارستان قائم(عج)، برگزار گردید.

این کمیته با حضور رئیس ،مدير ، مدیر دفتر پرستاری، متخصص  داخلی، سوپروایزر  کنترل عفونت، کارشناس  بهداشت محیط، ،کارشناس  بهداشت حرفه‌ای، مسئول بهبود

كيفيت و سایر اعضای کمیته، روز سه شنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۷ در دفتر ریاست بیمارستان تشکیل شد.

در این جلسه روند اجرای مصوبات پیشین کمیته‌ها، موانع مربوط به آنها و همچنین مسائل و مشکلات موجود مطرح شد و بر این اساس تصمیمات زیر اتخاذ گردید؛

💎 كنترل عفونت؛

۱- مطرح شدن شاخص‌های کنترل عفونت ۳ ماهه سوم ۱۳۹۷

۲- مطرح شدن مقاومت آنتی بیوتیکی 3 ماهه سوم ۱۳۹۷ و تحلیل آن

💎 بهداشت محيط؛

۱- مشکلات مدیریت پسماند، رختشویخانه و CSR

💎 تغذيه؛

۱- پیگیری مشکلات آشپزخانه و مدیریت خدمات غذایی

۲- پیگیری دستور مشاوره توسط پزشکان متخصص جهت ۱۸ بیماری

💎 بهداشت حرفه‌ای

۱- پیگیری چاه ارت

۲- تهیه ۴ عدد کپسول اطفاءحریق