سامانه میز خدمات الکترونیک 190 بهداشت
دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد
سامانه جامع کسرا
دریافت فایل اتصال به اینترنت

 

 

 

 

در مرکز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) برگزار شد؛

"کلاس تریاژ"

 

کلاس "تریاژ" در مركز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج) برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مركز آموزشی درمانی حضرت قائم(عج)، کلاس"تریاژ" به همت مسئول آموزش بيمارستان و با تدريس ابوذر کاظمی مسئول بخش اورژانس برگزار گردید.

در این کلاس که با هدف آشنایی و ارتقاء آگاهی پرسنل با نحوه تریاژبندی بیماران تشکیل شد، ضمن بیان برخورد مناسب پرستار تریاژ، با بیماران مراجعه کننده و تعیین تکلیف

صحیح بیماران جهت درمان، جزئیات نحوه برخورد با بیماران، سطوح تریاژ شرح داده شد.

در پایان نیز علاوه بر اشاره به نکات مورد نیاز در این خصوص، به سوالات حاضرین پاسخ داده شد.