دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 

 

 

 

۱۳ آبان
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، روز دانش آموز و تسخیر لانه جاسوسی گرامی‌باد.

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد