دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 

 

 

 

دختر بَدر الدُجی امشب سه جا دارد عزا
گاه میگوید پدر، گاهی حسن، گاهی رضا

ایام سوگواری حضرت ختمی مرتبت(ص)، امام حسن مجتبی(ع) و حضرت ثامن‌الحجج(ع) تسلیت‌باد

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اسدآباد