دبیرخانه هیات امنا دانشکده علوم پزشکی اسداباد

 

 

 

 

 

 ربیع ماه ولادت خورشید بی غروب، عشق بی پایان، جلوه صفات حسنای الهی، سرچشمه رحمت و عطوفت، مظهر عشق و فداکاری مبارک‌باد

 

─═इई 🍃🌸🍃ईइ═─

 

روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی اسدآباد